EXPROPIACIÓ DE PISOS BUITS

11/05/2023
El Govern ha anunciat que iniciarà l’expropiació d’habitatges buits propietat de gran tenidors per incompliment de la funció social de la propietat.
 
Ha aprovat actuar en una primera fase en 14 municipis legalment declarats àrees amb una demanda forta i acreditada d’habitatge:
• Cornellà de Llobregat, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Roda de Berà, Rubí, Salt, Tarragona, Valls, Vic, Viladecans i Vilanova i la Geltrú.
 
L’objectiu és obtenir habitatges per a les famílies més vulnerables, principalment procedents de les taules d’emergència.
 
Els pròxims dies s’enviaran les primeres cartes amb el requeriment perquè els propietaris dels habitatges acreditin legalment que es destinen a la residència de persones. Si no atenen al requeriment en el termini d’un mes, el Departament de Territori declararà l’incompliment de la funció social de la propietat i iniciarà el procediment d’expropiació, que pot durar, segons diuen, uns sis mesos.
 
L’expropiació només afecta els habitatges inclosos al Registre d’habitatges buits i ocupats sense títol habilitant (RHBO). Per tant, n’estan exclosos els petits propietaris.
 
La Llei 1/2022 estableix que la Generalitat o els ens locals poden expropiar per incompliment de la funció social del dret de propietat que es produeix quan un habitatge roman desocupat de manera permanent i injustificada durant més de dos anys.