Administració de Finques

Com a Administradors de Finques, t'oferim un servei personalitzat, eficient, dinàmic i transparent

El nostre treball consisteix en portar els comptes de la comunitat al dia i amb total transparència, reduir despeses innecessàries, sol·licitar pressupostos als industrials per obtenir la millor relació entre qualitat i preu, convocar Juntes ordinàries i extraordinàries, solucionar els conflictes entre veïns, reparació d'averies, reclamacions d'impagats...

Disposem d'un telèfon mòbil  per a urgències amb la finalitat de facilitar al màxim possible la intervenció del President.

Col-legiada 6514 al Col-legi Administradors de Finques de Barcelona