QUI OKUPA NO TÉ DRET A UN LLOGUER SOCIAL

15/05/2018

Els jutges no consideren que sigui igual el cas d'un desnonat per no poder pagar el lloguer del seu habitatge que el d'un 'okupa'.

L'Audiència Provincial de Barcelona va haver de resoldre sobre aquesta qüestió durant un procés de desnonament iniciat pel banc titular de l'habitatge (BBVA).

Els que hagin perdut el seu habitatge habitual per no haver pogut pagar la hipoteca tenen dret a un lloguer social. Així ho estableix les lleis antidesnonaments aplicables a nivell nacional per protegir determinats col·lectius que es troben en especial risc d'exclusió.
Per evitar el desallotjament, alguns okupes han intentat acollir-se a aquesta normativa i demanen negociar amb el banc propietari de l'habitatge, però, segons ha declarat la justícia recentment, qui okupa no té dret a un lloguer social.