PRÒRROGA DELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT

05/10/2020

No a les pujades abusives del lloguer:
El Govern ha decidit aplicar una pròrroga automàtica dels contractes de lloguer per a evitar qualsevol augment abusiu dels preus aprofitant la crisi del COVID19.
Per tal d'evitar augments abusius dels preus de lloguer durant la crisi, es prorroga automàticament la durada del contracte de lloguer per un període màxim de sis mesos durant els quals se seguiran aplicant els termes i condicions establerts en el contracte en vigor.
Aquesta pròrroga s'aplica a tots els contractes de lloguer que finalitzin entre el 2 d'abril i el 31 de gener de 2021.
Quin és el procediment per a sol·licitar aquesta pròrroga?
Has de sol·licitar aquesta pròrroga al propietari del teu pis.

Aquest, haurà d'acceptar la sol·licitud, tret que entre el llogater i el propietari acordeu voluntàriament altres termes o condicions.