NOVA PRÒRROGA DELS ERTES

26/06/2020
NOVA PRORROGA PELS ERTES FINS AL 30 DE SETEMBRE

Entra en vigor el proper dimecres 1 de juliol i planteja un sistema d'ajudes cada vegada més restrictiu fins al setembre.

Les empreses que estan en ERTO per força major total començaran a evolucionar a ERTO per força major parcial i, des d'aquí a ERTE per causes operatives.

LA PRESTACIÓ PER ERTE AFECTA LA DECLARACIÓ DE LA RENDA?
si, El Servei Estatal Públic d'Ocupació no fa retencions en els seus pagaments de manera que quan els treballadors afectats per un ERTE facin la seva declaració d'IRPF el 2021 hauran de declarar aquestes ajudes i, segons càlculs de el Consell d'Economistes, hauran de pagar llevat que seus salaris siguin mileuristes.

HI HA POSSIBILITAT DE TORNAR A L'ERTE de força major TOTAL?
Sí. En els casos d'empreses i treballadors que per la situació del seu negoci no puguin tornar a activar-se o que es produeixi un rebrot de la malaltia que obligui a restringir la mobilitat o a l'confinament. Es negociarà una nova pròrroga dels ERTE a partir de setembre.