TIPUS D'IVA APLICABLE

16/03/2018

TIPUS D'IVA APLICABLE:

Abans de pagar una factura, cal revisar l'IVA que se us està aplicant:

- Tipus superreduït 4%: s'aplica als articles que es consideren de primera necessitat. Aquests són aliments bàsics de la cistella de la compra (llet, pa, etc.), llibres (excepte el llibre electrònic), medicaments, premsa (diaris i revistes), pròtesis, implants interns, ortesis i vehicles per a persones amb discapacitat.

- Tipus reduït 10%: s'aplica a productes alimentaris i béns d'ús agrícola, forestal o ramader, medicaments per a ús veterinari, aigua, productes farmacèutics per a ús per consumidors, compra d'habitatges i garatges, obres de rehabilitació i renovació d'habitatge, flors i plantes, serveis de transport de viatgers, serveis esportius amb caràcter aficionat, assistència social, fires i exposicions comercials, entre d'altres.

- Tipus General el 21%: s'aplica a tots els béns i serveis que no entren en les dues categories anteriors i que tampoc estan exempts d'IVA.

- Activitats exemptes d'IVA:
Operacions mèdiques: qualsevol servei mèdic que no sigui de cirurgia estètica, acupuntura, digitopuntura i derivats; estarà exempta d'IVA.
Activitats educatives: qualsevol activitat tant d'escoles públiques com privades. No s'eximeix d'IVA dels cursos a distància, les activitats extraescolars ni les classes particulars.
Activitats de caràcter social: les activitats socials, culturals i esportives realitzades per organitzacions sense ànim de lucre i en què el president no cobri pel seu treball (biblioteques, museus, zoològics, etc.)
Operacions financeres i d'assegurança: qualsevol activitat relacionat amb el món de la banca, el finançament i les assegurances.
Operacions immobiliàries: lliuraments immobiliàries o de terrenys rústics per a ús públic o no edificables.