TENS PATINET ELÈCTRIC? AIXÍ T'AFECTA LA NOVA NORMATIVA DE LA DGT

11/01/2021

Des d'aquest 2 de gener, els patinets poden circular com a molt a 25 km / h i no poden anar per les voreres ni per les zones de vianants.


VELOCITAT MÀXIMA


Es regulen els vehicles d'una o més rodes dotats d'una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics, com patinets i 'segway', la velocitat màxima està compresa entre 6 i 25 km / h.


ÀREES DE CIRCULACIÓ


No es pot circular amb patinets per les voreres i les zones de vianants, ni per per vies interurbanes, travessies i autopistes i autovies que transcorrin per poblacions. Tampoc per túnels urbans.


NORMATIVA


Els patinets han de complir les normes de circulació com la resta de vehicles, de manera que els conductors poden ser sotmesos a la prova d'alcoholèmia i no es poden usar auriculars. Tampoc poden circular fent ús de el telèfon mòbil.


UNA PLAÇA


Insistir en la consideració "única plaça" dels patinets, que significa precisament això, que són vehicles per a una sola persona, no poden anar dues persones. La circulació de dues persones en un mateix patinet és sancionable amb 100 euros de multa (article 9.1.5.E de l'RGC).