SUBVENCIONS PER A INCENTIVAR LA REBAIXA DELS LLOGUERS DELS LOCALS COMERCIALS AFECTATS PER EL COVID19

13/07/2020

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa un ajut econòmic dirigit a persones físiques o jurídiques que siguin arrendadores de béns immobles destinats a locals comercials a la ciutat de Barcelona que rebaixin de manera significativa la quantia de la renda del lloguer a arrendataris titulars de les activitats que hagin estat suspeses per la declaració de l'estat d'alarma derivat de la Covid-19 i la normativa que se'n deriva durant un període mínim de sis mesos des de la seva declaració.

L’import de la subvenció és de 600 € si els propietaris o les propietàries rebaixen la quantia entre un 25 i un 50% i de 1.200 € si la rebaixa és superior al 50%.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 3 de juliol al 2 de setembre de 2020.