SUBVENCIONS PER A AUTÒNOMS I EMPRESES DEL SECTOR TURÍSTIC DE CATALUNYA AFECTADES ECONÒMICAMENT

17/06/2020

1.- BENEFICIARIS:

a. Guies de turisme de Catalunya habilitats.
b. Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
c. Explotadors d’habitatges d’ús turístic.
d. Agències de viatges.
e. Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l’experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. A l’efecte d’aquestes bases, s’entenen incloses les activitats següents:
− Congressos i turisme de reunions.
− Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del
patrimoni i el medi natural i excursions.
− Senderisme.
− Cicloturisme.
− Enoturisme.
− Ecoturisme.
− Activitats aquàtiques i nàutiques.
− Activitats desenvolupades en parcs de natura,
aquàtics i temàtic

2.- EXCLOSOS:

− Els establiments de restauració.
− Els allotjaments juvenils que es regeixen per la normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
− Els propietaris d’habitatges d’ús turístic.
− Els recintes i les àrees d’acollida per a autocaravanes.
− Els refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.
− Consultors i les empreses d’assessoria turística.
− Empreses de publicitat.
− Acadèmies d’idiomes, els centres de formació, i els organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l’estranger, o activitats de traducció o interpretació.
− Centres recreatius, de joc, oci i espectacles.
− Empreses de lloguer de tot tipus de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls...).
− Organitzadors d’esdeveniments privats no turístics.
− Gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tennis).
− Col·lectius, associacions i gremis

3.- QUANTIA:

La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.
-Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia d’1.000,00 euros.
-La resta de col·lectius beneficiaris rebran les quanties següents:
− Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500,00 euros.
− Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 treballadors: 5.000,00 euros.
− Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors: 10.000,00 euros.

4.- SOL-LICITUD:

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació

Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) .