SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL: A QUI AFECTA? QUAN ENTRA EN VIGOR?

02/03/2022

S'ha publicat en el BOE núm. 46 de data 23 de febrer de 2022, el Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2022.

Mitjançant aquest Reial decret, es procedeix a establir les quanties que hauran de regir a partir de l'1 de gener de 2022, tant per a les persones treballadores fixes com per a les eventuals o temporeres, així com per als empleats/des de la llar.

Les noves quanties representen un increment del 3,63 per cent respecte a les actualment vigents.Salari Mínim Interprofessional 2022:

-SMI per a qualsevol activitat sense distinció de sexe ni edat : 33,33 euros/dia 1.000 euros/mes.
 -SMI per a treballadors eventuals i temporers (fins a 120 dies) 47,36 euros/jornada legal en l'activitat.
-Empleats de Llar que treballen per hores 7,82 euros/hora efectivament treballada.