Salari Minim Interprofesional 2018

05/01/2018

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PREVIST PER AL 2018

Salari Mínim diari: 24,53 €
Salari Mínim mensual: 735,90 €
Salari Mínim anual: 10.302,60 € (14 pagues)

Aquests valors representen un increment del 4% respecte al passat any 2017 (707,60 €)