QUINS CASOS D'INCOMPLIMENT DE LES MESURES SANITÀRIES PER LA COVID19 ES CONSIDEREN INFRACCIONS LLEUS?

25/01/2021
Segons el règim sancionador per als casos d’incompliment de les mesures sanitàries per la COVID-19, les infraccions lleus són:
L’incompliment de l’ús de la mascareta o el seu ús inadequat.
L'incompliment del deure d'aïllament domiciliari per part de persones que, no havent donat positiu de COVID-19, siguin contactes estrets d’un cas confirmat.
L'incompliment d'una ordre general de confinament decretat.
El consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts al públic que no disposin de la corresponent llicència d'activitat.
Qualsevol vulneració del que estableixen les autoritats competents per fer front a la crisi sanitària: distància, aforaments, horaris, limitacions d’activitat, higiene, protocols… que suposi un risc de contagi per a un màxim de 15 persones.
Les infraccions lleus poden ser sancionades amb multa de fins a 3.000 euros. No portar mascareta o portar-la de forma inadequada ha de ser sancionada amb multa de 100 euros.