QUE POTS FER SI ETS UNA PERSONA DESOCUPADA i PATEIXES VIOLÈNCIA DOMÈSTICA O DE GÈNERE?

26/02/2018

Si ets víctima de violència de gènere o domèstica pots accedir al programa de Renda Activa d'Inserció de suport a la integració laboral de col·lectius amb especials dificultats per incorporar-se al mercat de treball i en situació de necessitat econòmica.

Comporta el pagament d'una renda mensual i ajudes suplementàries en determinats supòsits.

Es gestiona pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPOE) amb la col·laboració dels Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes.