PUC PORTAR UNA NAVALLA PETITA A LA BUTXACA?

23/01/2020

La possessió d'una arma blanca a la via pública la fulla mesuri més d'11 centímetres, mesurats des vorell fins a l'extrem, està totalment prohibida pel reglament d'armes. En el cas que full de l'arma tingui menys d'11 centímetres però sigui automàtica o de dos talls i punxeguda també està prohibida la seva tinença en via pública.

En concordança amb l'anterior, la llei orgànica de Seguretat Ciutadana, al seu article 23-A, faculta els agents per a confiscar les armes i denunciar la tinença d'una arma blanca de menor fulla que l'anteriorment esmentada quan es porti en una zona d'oci o es porti de manera que sigui susceptible de ser utilitzada contra les persones.

L'única possibilitat que no s'iniciï l'expedient sancionador, és quan en el moment de l'registre o intervenció per part de l'agent, aquest entén que està justificada la tinença de la navalla a la via pública, ja que en el Reglament d'Armes s'estableix aquesta excepció, però apreciada per l'agent de l'autoritat, no pel particular, ja que nosaltres sempre anem a veure una necessitat de dur-la a sobre, per tallar l'entrepà, per recollir xampinyons, al maleter per si hi ha una emergència en el vehicle , etcètera; però legalment no es valora de la mateixa manera.

En cas contrari, es tramitarà un expedient sancionador per la comissió d'una infracció greu, amb una sanció que pot anar des de 601 a 30.000 euros.