POT UN VIGILANT DE SEGURETAT REGISTRAR LA MEVA BOSSA?

11/05/2018

No, els vigilants de seguretat dels establiments poden, sempre que hi hagi indicis concrets que s'ha pogut cometre un delicte, sol·licitar a una persona que s'identifiqui o mostri el contingut d'una bossa o paquet que pogués portar, sense que, d'altra banda, puguin registrar bosses o motxilles, ja que aquesta funció correspon en exclusiva als agents policials. Els vigilants no podran registrar les pertinences en dependències apartades, ja que fins als agents de policia han de fer-ho in situ. L'exigència de mostrar el contingut d'una bossa en les caixes danya la dignitat i la privacitat.