NOVETATS BAIXA PER MATERNITAT/PATERNITAT

09/04/2019

Després del part, l'adopció o l'acolliment d'un infant, les mares i/o els pares treballadors podeu gaudir d'un període de descans laboral legalment establert. A més, us correspon un subsidi per cobrir la pèrdua econòmica que suposa aquesta interrupció de l'activitat laboral. Aquesta prestació l'assumeix l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i representa el 100% del salari.

En el cas de les mares teniu dret a un període de descans de 16 setmanes ininterrompudes, ampliable en diferents períodes en casos de part, adopció o acolliment múltiple, de discapacitat y de hospitalització del nadó. Les 6 primeres setmanes són obligatòries per a la mare, la resta es poden compartir amb el pare o també renunciar-hi.

A partir de l'1 d'abril de 2019, els pares (o bé l'altre progenitor, en cas de parelles del mateix sexe) teniu dret a un període de descans de 8 setmanes. El període també s'amplia en casos de part, adopció, acolliment múltiple, discapacitat o hospitalització del nadó.

En tots dos casos el període de descans es podrà realitzar en règim de jornada completa o temps parcial.

Arran de la sentència del Tribunal Suprem del 3 d'octubre de 2018 les prestacions públiques per maternitat i paternitat percebudes per la Seguretat Social estan exemptes de l'IRPF.
Aquesta modificació aplica a les prestacions des de 2014 i es pot sol·licitar per internet la devolució de l'IRPF fins l'any 2017. A partir de l'any 2018 l'exempció d'IRPF es tramita a la declaració de la renda.