NOVA REGULACIÓ DELS HABITATGES TURÍSTICS - DECRET 75/2020

03/09/2020
El passat 26 d’agost de 2020, va entrar en vigor el Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya, que modifica la regulació dels habitatges turístics, destacant les següents novetats:
- Simplificació del règim d’habilitació
- Límit de la capacitat dels HUTs i règim transitori
- Lliurament de normes de convivència
- Requeriment als ocupants incívics
- Exhibició del NIRTC
- Requisits turístics mínims dels habitatges d'ús turístic