LA PRESCRIPCIÓ DE DEUTES:

17/01/2020

- amb HISENDA: als 4 anys
- amb la SEGURETAT SOCIAL: als 4 anys
- amb un BANC: als 10 anys
- un DEUTE HIPOTECÀRIA: als 20 anys
- amb SUBMINISTRAMENTS, ASNEF, TELECOMUNICACIONS: als
3 anys
- per la COMPRA DE PRODUCTES: als 3 anys
- per IMPAGAMENT D'ARRENDAMENT: als 3 anys

Si es tenen contretes molts deutes, el millor és intentar sadarlas amb la llei de la Segona Oportunitat