L'INSPECCIÓ DE TREBALL ESTÀ SANCIONANT A AUTÒNOMS PER TRUCAR ELS SEUS EMPLEATS FORA DE L'HORARI

22/11/2021

Els autònoms que truquin o enviïn Whatsapps o correus als seus empleats fora de la seva jornada laboral exigint-los alguna feina s'enfronten a sancions. La Inspecció ja ho està fent amb multes de fins a 7.500 euros.


En aquest sentit, el Ministeri de Treball va emetre el Criteri Tècnic 104/2021 sobre actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en Riscos Psicosocials, i que complementa el Criteri Tècnic 69/2009 sobre Assetjament i Violència al Treball.


Segons la inspectora de treball i presidenta del SITS, "el fet d'enviar un correu o un missatge fora d'horari laboral, a priori, no seria sancionable. Però sí quan és de forma reiterada o quan aquest missatge el que fa és exigir al treballador que faci unes determinades funcions, mentre està fora de la seva jornada de treball i hauria d'estar descansant".