JUSTIFICANT PER PODER ANAR A TREBALLAR I NO SER SANCIONATS

18/03/2020

És necessari emplenar una autorització per l’empresa com a mesura de precaució per :

-als treballadors que han d’assistir al seu lloc de treball

- per aquelles empreses que NO es troben en el llistat d’empreses obligades al tancament o suspensió de l’activitat pel Real Decret 463/2020

-aquelles empreses que transporten a domicili.

Amb aquesta autorització signada i sellada per l' empresari, si l’autoritat policial para als treballadors que condueixin o intentin accedir al centre de treball, tindran una justificació per a no ser sancionats.