HAS PERDUT ELS PUNTS DEL CARNET?

05/02/2018

HAS PERDUT ELS PUNTS DEL CARNET DE CONDUIR?

 

ET RECORDEM QUE RECUPERARAS LA TOTALITAT DEL CRÈDIT INICIAL, 12 PUNTS, TRANSCORREGUTS DOS ANYS SENSE HAVER ESTAT SANCIONAT EN FERMESA EN VIA ADMINISTRATIVA.

 

AIXÍ MATEIX POTS OPTAR PER RECUPERAR FINS A UN MÀXIM DE 6 PUNTS SI REALITZES I APROVES UN CURS DE SENSIBILITZACIÓ I REEDUCACIÓ VIAL DE 12 HORES EN UN CENTRE AUTORITZAT