HAS PERDUT EL LLIBRE DE FAMÍLIA?

12/06/2019

Si has perdut el teu llibre de Família has d'acudir al Registre Civil a demanar un duplicat.
Haurà de ser la mateixa oficina en què et van donar el document original.

Per aconseguir un duplicat del llibre de família necessitareu els següents documents:

-DNI dels dos cònjuges.
-DNI o partida de naixement de cada un dels fills.