HAN DE TRIBUTAR LES INDEMNITZACIONS PER ACCIDENT DE TRÀNSIT?

21/10/2019

Les indemnitzacions per accident de trànsit, estan exemptes de tributar en l'IRPF.

Amb una única excepció, que la indemnització s'aconsegueixi via extrajudicial i aquesta sigui superior al que estableix el barem d'Accidents de Trànsit.
Aquesta excepció, és molt poc habitual que es produeixi, ja que en un acord extrajudicial poques vegades la companyia asseguradora ofereix una oferta motivada superior a la quantia màxima que correspondria a l'accidentat.
És més, l'habitual és que aquesta indemnització sigui inferior a la que realment li correspon a la víctima de l'accident de trànsit.