FASES DE DESESCALAMENT DEL CONFINAMENT:

04/05/2020

Adjuntem un primer quadre, sense perjudici dels canvis posteriors.