ESTIC COBRANT L'ATUR I S'INICIA LA SITUACIÓ DE MATERNITAT / PATERNITAT, QUE PASSA?

20/02/2018

Si la teva maternitat o paternitat succeeix mentre estàs percebent una prestació per atur de nivell contributiu, has de sol·licitar la suspensió d'aquesta per tal d'iniciar la prestació per maternitat o paternitat que abona l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

La prestació per desocupació no es consumeix mentre durin aquestes situacions sinó que, al finalitzar-les, podràs reprendre la prestació suspesa per la durada que restava per percebre i en la quantia que corresponia en el moment de la suspensió.

Un cop finalitzat el període de maternitat / paternitat, i prèvia reactivació de la demanda d'ocupació, disposes de 15 dies per a sol·licitar davant la teva oficina de prestacions la represa del dret a la prestació d'atur. De sol·licitar-la fora d'aquest termini, es reprendrà a partir de la data de sol·licitud i suposarà la pèrdua de tants dies de prestació com hi hagi entre la data en què hagi finalitzat la prestació de maternitat / paternitat i la data de presentació de la sol·licitud.