ENTRA EN VIGOR LA LLEI CATALANA QUE LIMITA LES RENDES DELS NOUS CONTRACTES.

24/09/2020

La congelació de les rendes afecta 60 ciutats catalanes
ELS PROPIETARIS DE PISOS DE LLOGUER S'ENFRONTEN A MULTES DE 90.000 € SI AUGMENTEN EL LLOGUER.
Els propietaris s'enfronten a multes de 3.000 € a 90.000 € si en els nous lloguers augmenten les rendes que pagaven els anteriors inquilins o si aquests superen el lloguer mitjà de la zona que fixa l'índex de referència de la Generalitat.
El Govern Espanyol podria paralitzar l'aplicació de la Llei si presenta un recurs davant del Tribunal Constitucional.