¿ELS POLICIES PODEN PARLAR PEL MÒBIL MENTRE CONDUEIXEN?

12/02/2019

Sí, sempre que ho facin en l'exercici de les funcions que tinguin encomanades (art. 18.2 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, del Reglament general de circulació).

¿HAN DE PORTAR EL CINTURÓ DE SEGURETAT?

Sí, però estan exempts de fer-ho quan circulin per població i ho facin en servei d'urgència. (Art. 119 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, del Reglament general de circulació).

PODEN APARCAR EN VEHICLE EN LLOCS NO PERMESOS?

Sí, sempre que s'hagin assegurat que no posen en perill a cap usuari de la via i sigui amb la finalitat de prestar auxili als usuaris de la via, o quan les necessitats del servei o de la circulació ho requereixin (art. 68 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, del Reglament general de circulació).