ELS CANALS DE TDT S'HAN DE RESSINTONITZAR A GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA PEL 5G.

12/12/2019

A l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental no s'haurà de fer res.

Amb el desplegament de la tecnologia 5G s'han de ressintonitzar els canals TDT de televisió. El 5G necessita més espai a la banda de la TDT que ara ocupen molts canals de televisió perquè a partir d'ara l'ocupi aquesta nova tecnologia de comunicació. Però no cal que ho faci tothom, ja que la majoria de la demarcació de Barcelona està exempta de la ressintonització.

El desplegament de les futures xarxes de tecnologia 5G afecta tots els canals. Des del 14 de novembre les freqüències d'emissió en algunes zones han començat a canviar.

El canvi afecta les comarques de Girona, Lleida i Tarragona, i es farà de forma progressiva i durant uns mesos. Aquest canvi no afecta els canals de la Corporació a les comarques de Barcelona i, per tant, els espectadors d'aquesta demarcació no hauran de fer res, concretament a les comarques de l' Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Es poden consultar les comarques que els afecta la ressintonització i els canals de televisió que canvien de freqüència al web de la Generalitat.

Els que viuen en una vivenda unifamiliar amb antena individual només hauran de ressintonitzar els canals mitjançant el comandament del televisor.

En les comunitats de veïns que tinguin antena col·lectiva caldrà avisar una empresa instal·ladora homologada per poder adaptar l'antena; un cop adaptada, cada veí a casa seva haurà de ressintonitzar els canals.