EL SUPREM DECLARA ABUSIU COBRAR COMISSIONS PER UN DESCOBERT EN COMPTE SENSE EXISTIR SERVEI EFECTIU

27/11/2019

La Sala Primera del Tribunal Suprem ha declarat abusiu que una entitat bancària cobre per un descobert en un compte si no està prestant cap servei que justifiqui la comissió.

El pronunciament del Suprem s'ha donat per la reclamació d'un client de Kutxabank contra una clàusula per la qual es cobrava al voltant de 30 euros en concepte de "comissió de reclamació de posicions deutores" cada vegada que el compte es quedava en negatiu.

El Suprem conclou que la clàusula no complia les condicions imposades pel Banc d'Espanya per a aquest tipus de gestions, ja que es plantejava com una reclamació automàtica que no prenia en compte les circumstàncies de la mora.

Així, el Suprem dicta jurisprudència i estableix que perquè aquestes clàusules siguin legals hauran de complir dos requisits: que retribueixin un servei real prestat a el client, i que les despeses del servei s'hagin realitzat efectivament.

Sota aquestes dues premisses, les entitats bancàries no poden cobrar per serveis que no hagin sol·licitat o acceptat els clients, que han d'haver estat informats personalment i per anticipat de l'import que hauran de pagar per aquest servei.