EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 2021 ES CONGELA ALS 950 € MENSUALS

07/01/2021

L'any 2021, l'SMI s'ha fixat de forma temporal en 950 € / mes, és a dir, es realitza una pròrroga de l'SMI de 2020 fins a nou avís, tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així com per als empleats de la llar.

La pujada produïda en 2020 va ser de l'5,5% respecte a l'SMI 2019 a 950 euros, pujada que va repercutir a més de 2 milions de treballadors, tenint efecte a partir de l'1 de gener de 2020 amb la fi de la vigència fins al 31 de desembre de 2020.