EL GOVERN APROVA UN SUBSIDI DE 440 € PER ALS EMPLEATS TEMPORALS QUE PERDEN EL TREBALL DURANT L'ESTAT

01/04/2020

-Podran accedir a aquest ajut els que vegin extingit el seu contracte i no tinguin dret a l'subsidi d'atur.

-La prestació serà incompatible amb el cobrament de qualsevol renda mínima, renda d'inclusió o salari social.

-Per percebre-la, les persones que s'hagin quedat sense feina havien de tenir un contracte de al menys dos mesos

Les empleades de la llar podran accedir a aquest subsidi per desocupació temporal que serà compatible amb una part de l'activitat laboral, de manera que beneficiarà tant a aquells treballadors d'aquest col·lectiu que perdin la feina o als que redueixin les seves hores de treball. En el cas de pèrdua parcial de l'activitat, la quantia de l'subsidi indicada es percebrà en proporció directa a l'percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora.