EL CONSTITUCIONAL ANUL·LA LA PLUSVALIA MUNICIPAL

27/10/2021

El Ple del Tribunal Constitucional va declarar ahir nul aquest impost en qualificar inconstitucionals i nuls els articles 107.1 paràgraf segon, 107.2 a) i 107.4 del text refós de la Llei de les hisendes locals. Els ajuntaments d'Espanya recapten a l'any uns 2.500 milions d'euros amb aquest tribut;
les principals fonts de finançament de diversos grans municipis
Què és la plusvàlua municipal?
El terme plusvàlua municipal és com se'l coneix col·loquialment, però en realitat s'anomena Impost
sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Natura Urbana.
«És un impost que grava l?increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana des que una persona física o jurídica adquireix el bé fins que els transmet.
Entra en joc quan passa la venda, una donació o
una herència d?un immoble, principalment.
Què passarà ara?
La solució per al que podria passar a partir d'ara no hi és
clara ja que no es coneix el contingut exacte de la decisió.
El Constitucional ha comunicat, això sí, que no tindrà efectes retroactius per a aquelles situacions que ja siguin fermes.
La posició més unànime entre les fonts consultades és que els ajuntaments, previsiblement, paralitzaran la liquidació d'aquest impost fins que Hisenda il·lumini la nova regulació de la plusvàlua municipal.