DURADA DEL PERMÍS DE PATERNITAT

22/09/2021

Aquest període de descans és actualment de 16 setmanes intransferibles, equiparant quant a durada a el permís de maternitat.


QUAN ES COBRA DURANT LA BAIXA PATERNAL?
La retribució de la baixa per paternitat es calcula segons la nòmina del treballador, ja que sempre es cobrarà el 100% de la base reguladora del sou. És la Seguretat Social qui s'encarrega de realitzar el pagament del salari, i no l'empresa. La retribució que rebrà el treballador serà només el seu sou, per tant, no s'inclouen dietes, xecs de restaurant o plus de transport.


PUC SOL·LICITAR EL PERMÍS SI ESTIC EN ATUR?
Sí. Quan el treballador estigui percebent la prestació per desocupació en el moment en què es converteix en pare, se suspendrà la prestació per desocupació i la cotització a la Seguretat Social i passarà a rebre el seu permís de paternitat en la quantia corresponent.
Un cop acabat el període de gaudi, es reprendrà la prestació per desocupació pel període i quantia restants que els corresponia en el moment de la suspensió.