DEVOLUCIÓ DE LES ARRES PER MANCA DE FINANÇAMENT

04/10/2018

IMPORTANT novetat Legislativa a Catalunya en relació a la devolució de les Arres:

Un punt absolutament nou en el LLibre sisè del Codi Civil de Catalunya, es refereix a la previsió de finançament per tercer quan el finançament és necessari per a formalitzar la compravenda d’un immoble. En aquests cas s’ha introduït la següent modificació:

El comprador, excepte pacte en contrari, podrà desistir del contracte si justifica degudament la negativa de l’entitat bancària a concedir el finançament. En aquest cas el venedor haurà de retornar l’import del preu que hagués estat lliurat.