DES DE GENER DE 2021 S'AMPLIA EL PERMÍS DE PATERNITAT A 16 SETMANES

04/01/2021

Des de l'1 de gener i fins a 31 de desembre de 2020, el permís per paternitat s'estableix en 12 setmanes, els han de gaudir les 4 primeres després del naixement del fill de forma ininterrompuda immediatament després del part. I des del 1 de gener de 2021, de 16 setmanes (les sis primeres després del part).


Fins a 31 de desembre de 2020, el permís per paternitat s'establia en 12 setmanes, els han de gaudir les 4 primeres després del naixement del fill de forma ininterrompuda immediatament després del part.
I des del 1 de gener de 2021, de 16 setmanes (les sis primeres després del part).
 Les 8 setmanes restants el pare les podrà gaudir de manera continuada o interrompuda, en règim de jornada completa o parcial, durant el primer any de vida del fill / a.
La mare biològica podrà cedir a l'altre progenitor fins a dues setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.
Es tracta d'un dret individual i intransferible sense que pugui transferir-se a l'altre progenitor.
Per poder sol·licitar aquest permís, cal estar afiliat i donat d'alta a la Seguretat Social i tenir cobert un període de cotització de 180 dies dins dels set anys anteriors a la data d'inici d'aquest permís o, tenir 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta data.