DECRET LLEI 5/19 de 5 de març DE MESURES URGENTS PER MILLORAR L´ACCÈS A L´ HABITATGE

12/03/2019

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret LLei 5/2019 de 5 de març, que estableix noves "Mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge"

er tant, a partir del dia 8 de març, que entra en vigor el decret, és imprescindible que figuri l'índex de referència del preu de lloguer aplicable a l'habitatge, i la resta de dades que reculli la legislació civil.