CONGRÉS APROVA DEFINITIVAMENT LA LLEI DE L'EUTANÀSIA

24/03/2021

Entra en vigor en tres mesos - juny de 2021
Podran sol·licitar-les persones majors d'edat que pateixin "una malaltia greu i incurable" o un "patiment greu, crònic i imposibilitante" que afecti la seva autonomia i els generi un "patiment físic o psíquic intolerable".
Hauran de presentar la seva sol·licitud en dues ocasions per escrit i després de dos processos deliberatius i si compleixen els requisits, rebran l'ajuda a morir al voltant de 35 dies després.
L'ajuda a morir es prestarà en centres sanitaris, tant públics com privats, o al domicili de l'malalt.
Inclou la creació d'una Comissió de Garantia i Avaluació en cada autonomia, que l'ha d'autoritzar i que ha d'estar a punt quan al juny entri en vigor la norma. És una organisme que no es contempla altres països on l'eutanàsia està despenalitzada, que s'afegeix a l'autorització que han de realitzar dos metges diferents.