COM AFECTARA A LA MEVA DECLARACIÓ DE RENDA TENIR DOS PAGADORS?

11/02/2022
El fet de tenir dos o més pagadors al llarg de l'exercici fiscal, això és, de l'1 de gener a 31 de desembre, ens afecta en dos sentits:
 
1. Els límits per estar obligats a fer la declaració de la renda es rebaixen i s'estableix que, si la suma de tots els pagadors supera els 14.000 euros íntegres anuals, i del segon i restant pagadors per ordre de quantia supera els 1.500 euros íntegres anuals, estic obligat a fer la declaració.
 
2. Per norma general, les retencions que es practiquen solen estar mal efectuades, normalment per sota de les obligacions legals i en la major part dels casos, el resultat de la renda sol sortir a pagar.