AVANTPROJECTE DE LLEI DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

11/06/2020

El termini de prescripció de delictes per abús de menors començarà a comptar quan el denunciant tingui 30 anys, i no 18, com passa actualment.

També fixa el deure de tots els ciutadans a denunciar de manera immediata l'existència d'indicis de violència exercida sobre menors i crea la figura del "coordinador de benestar i protecció" a totes les escoles i instituts.

A més, establirà protocols d'actuació quan hi hagi indicis d'assetjament escolar, ciberassetjament, assetjament sexual, violència de gènere, suïcidi, autolesió i qualsevol altra forma de violència.

Sobre el ciberassetjament, crea un canal específic de denúncia davant de l'Agència espanyola de protecció de dades i marca la retirada ràpida d'internet de continguts, a més de crear nous tipus delictius en violències exercides per mitjans tecnològics, com ara promoure trastorns alimentaris o suïcidis via internet.