AUGMENT DE LA QUOTA A LA SEGURETAT SOCIAL

03/02/2022

El primer canvi que notaran els autònoms en les seves butxaques durant els primers compassos del 2022 serà un augment d'entre 5 i 21 euros en la quota de la Seguretat Social. Això és a causa del fet que els PGE contemplen un increment en les bases de cotització que obligarà que tots els autònoms vegin incrementada la quantia de la seva quota. Per exemple, els treballadors que cotitzen per la base mínima començaran a pagar 293,94 euros al mes des de gener, el que suposarà un total de 60 euros més a l'any. Pels autònoms societaris, la nova quota es fixa en 377,87 €, el que suposa un increment de 76,20 euros més respecte al total que van abonar el 2021.