ALTERNATIVES AL TELETREBALL

18/03/2020

- RECUPERACIÓ D'HORES

La primera alternativa al teletreball són les "Mesures de flexibilitat" com pactar amb els treballadors la possibilitat de retornar les hores que no s'estan treballant un cop hagi passat la situació execepcional, per exemple, treballant dissabtes i diumenges o en aquells dies en què, habitualment, l'empleat descansa. També es proposa ampliar la jornada a nou hores i recuperar, progressivament, les hores no emprades durant les setmanes de l'estat d'alarma.

-VACANCES

Únicament es podrà destinar aquest període de caracter temporal com vacances, si les dues parres estan d'acord. (Article 38.2 Estatut dels Treballadors)

-ERTE

Si el teletreball i les mesures de flexibilitat no són possibles, s'aconsella realitzar ERTES (expedients de regulació temporal d'ocupació). "No són acomiadaments, això és important. Es deixen en suspensió dels contractes.

Els treballadors afectats per un ERTO percebran la prestació per desocupació durant el temps que s'allargui la crisi. això es tradueix, naturalment, en què cobressin menys que el seu sou habitual.

El Consell de Ministres avui dia 17 de comunicar les mesures econòmiques.