AJUTS DE LA GENERALITAT ALS LLOGATERS D’HABITATGE AMB SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOBREVINGUDA(covid)

27/05/2020

- L'ajut es pot concedir per un import màxim de sis mesos de la renda de lloguer, des d'abril a setembre de 2020.

- Per aquells contractes en els que la renda de lloguer sigui inferior als 900€.

- Que el titular o qualsevol membre de la unitat familiar es trobin en situació de
vulnerabilitat sobrevinguda econòmica per la COVID-19.

- Les quanties màximes de l'ajut, segons la ubicació de l'habitatge, són les següents:
Barcelona ciutat: 750 euros mensuals (màxim 4.500€)
Demarcació de Barcelona: 750 euros mensuals (màxim 4.500€)
Demarcació de Girona: 500 euros mensuals (màxim 3.000€)
Demarcació de Tarragona: 500 euros mensuals (màxim 3.000€)
Demarcació de Lleida: 450 euros mensuals (màxim 2.700€)
Demarcació de les Terres de l'Ebre: 350 euros mensuals (màxim 2.100€)

- poden sol·licitar-se des del dia 19 de maig i fins al 30 de setembre, preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya