AJUDES DE FINS A 2000e PER ALS AUTÒNOMS AFECTATS PER EL COVID-19

01/04/2020

La Generalitat oferirà una ajuda de com a màxim 2.000 euros per persona a tots els autònoms que pateixin una reducció "dràstica i involuntària" dels ingressos per culpa de les mesures de contenció del coronavirus.
L'accés als fons s'aconseguirà mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques al març de 2020 en comparació del mateix mes de 2019 i, pels que no estaven donats d'alta fa un any, es compararà amb la mitjana de la facturació mensual des que estan en el Reta.

Cal estar donat d'alta com a treballador autònom i tenir el domicili fiscal a Catalunya.