AJUDA DE 200e PER L 'ADQUISICIÓ D'ALIMENTS, FARMÀCIA I SUBMINISTRAMENTS

04/05/2020

S´ha aprovat una ajuda de la Generalitat de 200€ de pagament únic que contempla certs casos, tant per treballadors/es per compte aliè com autònoms.

Té en compte els ingressos de la unitat familiar (tots els que convisquin al mateix domicili) que no pot superar els 2.038€ bruts de mitjana mensual en els mesos de març i abril.