ES VEN SOLAR AL BARRI DE GRÀCIA

800.00
Tipus
  • Venda

ES VEN SOLAR EN EL BARRI DE GRÀCIA (AL COSTAT DEL PARC GÜELL)

Es ven solar al carrer Mora d'Ebre (al costat del Parc Güell).

· Sol de 152 m2
· Calificació urbanística 13b
· Exempte del 30% de VPO i fora de l'àmbit de suspensió de llicències en Vila de Gràcia
· Alçada PB+2
· 6 vivendes i 1 local